Asiakassopimuksen yleiset ehdot

1. Opetuksesta ja valmennuksesta sopiminen
Sopimus yksityisopetukseen osallistumisesta tehdään aina kirjallisesti etukäteen. Alle 18-vuotiaan yksityisopetukseen osallistujan puolesta sopimuksen tekee hänen huoltajansa. Alle 18-vuotias voi sopia yksityisopetukseen osallistumisesta itsenäisesti huoltajan suostumuksella. 
 

2. Tilausehdot
Palveluista sopimisen yhteydessä asiakas sitoutuu antamaan FitPit Oy:lle oikeat tiedot. Sopimuksen teon yhteydessä hyväksytään nämä tilausehdot. Sopimus on sitova siinä määrin kuin näissä ehdoissa tarkemmin määritellään.
 

3. Ehdot sopimuksen perumiselle

3.1 Yksityisopetus. Sovittu yksityisopetus voidaan perua tai siirtää toiseen ajankohtaan yksityisoppilaan aloitteesta opetusta edeltävänä päivänä kello 12.00 mennessä. Tämän jälkeen peruutetusta yksityisopetuksesta veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Sovittu yksityisopetus voidaan perua opettajan aloitteesta viisi (5) tuntia ennen opetusta.

Tilattuja yksityisopetuksia voi perua ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

3.2 Pienryhmät. Tilattu pienryhmä opetus voidaan perua tai siirtää toiseen ajankohtaan asiakkaan aloitteesta 14 vuorokautta ennen tilatun pienryhmän aloitusta. Tämän jälkeen peruutetusta ohjauksesta veloitetaan 50% kokonaishinnasta. Sovittu pienryhmä voidaan perua FitPit Oy:n aloitteesta 1vrk ennen aloitusta, mikäli ryhmä ei toteudu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. FitPit Oy on velvollinen palauttamaan rahat tai antamaan toinen vaihtoehto menetetylle kurssille.

Asiakkaalla on mahdollisuus korvata yksi poissaolokerta toisella uintikurssilla (huom. ei toisessa pienryhmässä). Muita menetettyjä kertoja ei korvata. Tilattuja pienryhmä opetuksia voi perua ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

3.3 Kurssit. Tilattu kurssi voidaan perua tai siirtää toiseen ajankohtaan asiakkaan aloitteesta 14 vuorokautta ennen tilatun kurssin aloitusta. Tämän jälkeen peruutetusta kurssista veloitetaan 50% kokonaishinnasta. Sovittu kurssi voidaan perua FitPit Oy:n aloitteesta 3vrk ennen aloitusta, mikäli ryhmä ei toteudu. FitPit Oy on velvollinen palauttamaan rahat tai antamaan toinen vaihtoehto menetetylle kurssille. 

Asiakkaalla on mahdollisuus korvata yksi poissaolokerta toisella uintikurssilla. Muita menetettyjä kertoja ei korvata. 

3.4 Nämä ehdot eivät koske force majeure -tilanteita, ylivoimaisia esteitä (vakava sairastuminen, kuolemantapaus), pitkiä ulkomaan matkoja eivätkä onnettomuuksia.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, sopijapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopija-osapuoli ei voi vedosta ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä ilmoitusta tiedon saatuaan. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä.
 

4. Opetuksesta myöhästyminen
Jos opetukseen osallistuva saapuu opetus tilaisuuteen myöhässä ei menetettyä aikaa korvata.

Jos opettaja saapuu opetustilaisuuteen myöhässä menetetty aika korvataan yhdessä sovittuna ajankohtana.

Jos ohjaukseen osallistuva(t) ei saavu opetustilaisuuteen 15 minuutin kuluessa sen sovitusta alkamisajasta katsotaan opetustilaisuus yksityisoppilaan aloitteesta peruutetuksi.
 

5. Palvelukuvaus

5.1 Yksityisopetuksen palvelukuvaus. Yksityisopetus järjestetään yksityisoppilaan ja opettajan yhdessä sopimassa paikassa. Yksityisopetus perustuu ammattitaitoiseen opetukseen ja kaikki opettajamme ovat koulutettuja työhönsä.
Oppitunnin aihe tulee ilmoittaa opettajalle yksityisopetuksen tilauksen yhteydessä.

5.2 Pienryhmien palvelukuvaus. Pienryhmät järjestetään tietyissä uimahalleissa sovittuna ajankohtana. Kurssien teemat ovat etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Pienryhmässä on 2-3 henkilöä. Uintikurssien ohjaajat ovat koulutettuja työhönsä. 

5.3 Uintikurssien palvelukuvaus. Uintikurssit järjestetään tietyissä uimahalleissa sovittuna ajankohtana. Kurssien teemat ovat etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Uintikurssien ohjaajat ovat koulutettuja työhönsä. 
 

6. Turvallisuussäännöt
Uinninopetukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimijalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä. 

Täysi-ikäiset asiakkaat eivät ole vakuutettuja toimijan puolesta. Alle 18-vuotiaat ovat tapaturma-vakuutettuja FitPit Oy:n puolesta. 
 

7. Maksuehdot
Ajantasainen yksityisopetuksen, pienryhmien ja uintikurssien hinnasto löytyy osoitteesta www.fitpit.fi tai www.uimaopetus.fi. Palvelun tilaaja on velvoitettu tutustumaan hinnastoon ennen tilausta. Palvelun hinta määräytyy tilauspäivän hinnaston mukaan.

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Palvelun tilaaja saa laskun sähköpostitse ennen ensimmäistä opetuskertaa. Laskun voi pyytää myös paperisena, jolloin yksityisopetukseen osallistuja saa laskun oppitunnin yhteydessä tai postitse kotiin.

Yksityisopetuksen ja pienryhmän hinta sisältää uintivalmentajan sekä valmentajan uimahallimaksun. Asiakas on lisäksi itse velvollinen maksamaan oman uimahallin sisäänpääsymaksun. 

Laskun eräpäivä on ennen ensimmäistä opetusta tai maksimissaan kaksi viikkoa tilauksen jälkeen. Kaikki huomautukset laskusta on tehtävä ennen eräpäivää.

Viivästyskorko on 8 %.

Kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki maksumuistutukset lähetetään kirjeitse. Tällöin peritään muistutusmaksu 5,00 € sekä laskutuslisä 2,00 € eli yhteensä 7,00 €.

Maksumuistutus lähetetään 14 vuorokauden kuluttua laskun eräpäivästä. Mikäli maksumuistutusta ei makseta eräpäivään mennessä, siirtyy lasku perintään. Maksumuistutuksen maksuehto on 14 päivää.
 

8. Muut ehdot
Asiakassopimukseen sisältyy ainoastaan kirjatut opetuspalvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan muut mahdolliset kustannukset, kuten tila- ja välinevuokran.
 

9. Asiakasrekisteri ja tietosuoja
FitPit Oy:n asiakastietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain (22.4.1999/523) edellyttämällä tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamisen toimittajalta eli toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.
 

10. Suomen laki
Riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia.